دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 47311
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 27
Rss
طراح قالب
معرفی رشته :

مهندسی مدیریت پروژه تلفیق علم ، هنر و فن است و به منظور آموزش برای انجام فعالیت های آماده سازی، نظارت و اجرای پروژه ، به ویژه پروژه های عمرانی طرح ریزی شده است.
ویژگی اصلی تخصص مهندسی پروژه ، ماهیت بین رشته ای آن است . این رشته تلفیقی از رشته های مهندسی عمران ، مهندسی صنایع و رشته مدیریت می باشد.تاکیدات اصلی در رشته مهندسی مدیریت پروژه بر روی تلفیق دانش و اجرا،کاربردی بودن آموزه و مدیریت صحیح پروژه های عمرانی متمرکز است.
فعالیت های در نظر گرفته شده برای مهندسین مدیریت پروژه در نظام مهندسی ساختمان،جهت تصدی پست مهندس مجری تعریف شده است و در حال حاضر این وظیفه توسط مهندسین عمران انجام می شود.
لیکن از آنجا که مهندسین عمران با مهارت های مرتبط با دانش حقوقی پروژه ها ، اصول مدیریت صحیح پروژه ها و مواردی از این دست آشنایی ندارند، رشته مهندسی مدیریت پروژه با هدف رفع خلاء موجود در فعالیت مهندسین مجری طراحی گردیده است. همچنین تسلط مهندسین مدیریت پروژه بر پایه های مهندسی عمران و صنایع و اصول مدیریتی ،ایفای نقش کارشناسان در پروژه های عمرانی را بسیار پر رنگ ساخته است.
از جمله اهداف مورد نظر در طراحی رشته مهندسی مدیریت پروژه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اعمال صحیح آئین نامه ها و مقررات مربوطه
-ارتقای کیفیت ساخت در پروژه های عمرانی
-ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی و صرفه اقتصادی در اجرای پروژه
-مدیریت صحیح عوامل اصلی پروژه شامل هزینه ، کیفیت و زمان

توانایی های فارغ التحصیلان:

مهندسین مدیریت پروژه تخصص های مرتبط با مهندسی عمران،مهندسی صنایع و اصول مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی را در دوره تحصیلی خود فرا می گیرند.لذا این کارشناسان در زمینه مهارت های کاربردی و اجرایی مرتبط با سه تخصص فوق توانمند می باشند.
از جمله مهارت های تخصصی کارشناسان این رشته می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- تسلط بر دانش حقوقی پروژه ها
- تسلط بر مقررات ملی ساختمانی و آئین نامه های اجرایی
- آشنایی با امور مالی و حسابداری ویژه
- طراحی اجرایی و نظارت براجرای پروژه
- تسلط بر انجام هماهنگی بین عوامل ذیربط پروژه
- شناخت موثر از مصالح و ماشین آلات
- آشنایی با مقررات اداری مرتبط
- ایجاد دیدگاه مبتنی بر اخلاق مهندسی در اجرای پروژه
- توانایی نقشه خوانی مهندسی
- کسب دید عمیق از ایمن سازی کارگاه ساخت
دسته ها : تخصصی
پنج شنبه سیم 8 1387

دوستان خوبم اگر سوالی داشته باشید خوشحال می شم بتونم کمکی بکنم...

دسته ها : تخصصی
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
  معادل فارسی واژه لاتین
1 پروژه Project
2 نرم افزار مدیریت پروژه Project Management Software
3 سامانه مدیریت پروژه Project Management System
4 مدیر پروژه Project Manager
5 تدارکات مدیریت پروژه  Project Management Procurement
6 مدیریت کیفیت پروژه      Project Quality Management
7 زمان بندی پروژه Project schedule
8 نمودار شبکه ای زمان بندی پروژه Project Schedule Network Diagram
9 منشور پروژه Project Charter
10 آغاز پروژه Project Initiation
11 چرخه عمر پروژه Project life Cycle
12 فاز پروژه Project Phase
13 مدیریت پروژه Project Management
14 برنامه مدیریت پروژه Project Management Plan
15 واحد مدیریت پروژه Project Management Office
16 پیکره دانش مدیریت پروژه Project Management Body of Knowledge
17 سامانه اطلاعات مدیریت پروژه Project Management Information System
18 سازمان پروژه ای Projectised Organisation
19 گستره Scope
20 گستره پروژه Project Scope
21 گستره محصول Product Scope
22 مدیریت گستره پروژه Project Scope Management
23 تغییر گستره Scope Change
24 کنترل گستره Scope Control
25 خزش گستره Scope Creep
26 بیانیه گستر پروژه Project Scope Statement
27 برنامه ریزی گستره Scope Planning
28 تعریف گستره Scope Definition
29  ارزش عملکردی Earned Value/Budgeted Cost of Work Performed
30 مدیریت ارزش عملکردی Earned Value Technique
31 ارزش برنامه ای Planned Value / Budgeted Cost of Work Scheduled
32 ذینفع Stakeholder
33 هزینه Cost
34 بودجه بندی Cost Budgeting
35 برآورد هزینه Cost Estimating
36 هزینه کیفیت Cost of Quality
37 شاخص عملکرد هزینه Cost Performance Index
38 انحراف هزینه Cost Variance
39 پیمان هزینه - کارمزد Cost-Plus-Free-Contract
40 پیمان کارمزد مقطوع Cost-Plus-Fixed-Fee (CPFF) Contract
41 پیمان کارمزد تشویقی Cost-Plus-Incentive-Fee Contract
42 پیمان کارمزد درصدی Cost-Plus-Percentage Cost Contract
43 پیمان بازپرداخت هزینه Cost- Reimbursable Contract
44 پیمان مقطوع Lump Sum Contract/Fixed Price
45 پیمان مقطوع بدون تعدیل Firm Fixed-Price (FFP) Contract
46 پیمان فهرست بها Unit Rate Contract
47 پیمان طرح وساخت Design-Build Contract
48 پیمان کلیدگردان Turn Key Contrac
دسته ها : تخصصی
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387
X